Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Zielonej Górze

Jaki urzędy znajdują się w okolicy?

Urząd adres odległość
Urząd Gminy Zielona Góra

ul. Generała Dąbrowskiego 41

0.23km
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zielona Góra

Gen.J.Dąbrowskiego 41

0.23km
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze

Bohaterów Westerplatte 11

0.32km
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Zielona Góra

Bohaterów Westerplatte 11

0.32km
ZUS Oddział w Zielonej Górze

Kupiecka 65

0.50km
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Zielona Góra

Kasprowicza 3/5

0.51km
Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Dr. Pieniężnego 24

0.62km
Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Dr. Pieniężnego 24

0.62km
Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

dr. Pieniężnego 24

0.62km
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Plac Słowiański 1

0.70km
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Pl. Słowiański 2

0.70km
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Kopernika 1

0.71km