Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zielona Góra

Jaki urzędy znajdują się w okolicy?

Urząd adres odległość
Urząd Gminy Zielona Góra

ul. Generała Dąbrowskiego 41

0.00km
Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Zielonej Górze

Dąbrowskiego Jarosława (Generała Jarosława Dąbrowskiego) 12

0.23km
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Zielona Góra

Bohaterów Westerplatte 11

0.54km
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze

Bohaterów Westerplatte 11

0.54km
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Zielona Góra

Kasprowicza 3/5

0.70km
ZUS Oddział w Zielonej Górze

Kupiecka 65

0.73km
Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Dr. Pieniężnego 24

0.84km
Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

dr. Pieniężnego 24

0.84km
Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Dr. Pieniężnego 24

0.84km
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Pl. Słowiański 2

0.88km
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Plac Słowiański 1

0.88km
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Kopernika 1

0.93km