Sąd Rejonowy Dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jaki urzędy znajdują się w okolicy?

Urząd adres odległość
Kuratorium Oświaty w Łodzi

Al. Tadeusza Kościuszki 120A

0.12km
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Al. Kościuszki 123

0.20km
Łódzka Okręgowa Izba Architektów

Piotrkowska 165/169 po

0.27km
Łódzki Urząd Skarbowy

Aleja Tadeusza Kościuszki 85

0.40km
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Łódź

Wólczańska 111/113

0.41km
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Al. Tadeusza Kościuszki 83

0.44km
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8

0.45km
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Piotrkowska 135

0.53km
ZUS I Oddział w Łodzi

Zamenhofa 2

0.58km
Urząd Wojewódzki Łódź

ul. Piotrkowska 104

0.84km
Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

0.84km
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Piotrkowska 99

0.91km