Kuratorium Oświaty w Łodzi

Jaki urzędy znajdują się w okolicy?

Urząd adres odległość
Sąd Rejonowy Dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Al. Tadeusza Kościuszki 107/109

0.12km
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Al. Kościuszki 123

0.19km
Łódzka Okręgowa Izba Architektów

Piotrkowska 165/169 po

0.25km
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8

0.40km
Łódzki Urząd Skarbowy

Aleja Tadeusza Kościuszki 85

0.46km
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Łódź

Wólczańska 111/113

0.49km
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Al. Tadeusza Kościuszki 83

0.50km
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Piotrkowska 135

0.55km
ZUS I Oddział w Łodzi

Zamenhofa 2

0.62km
Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

0.87km
Urząd Wojewódzki Łódź

ul. Piotrkowska 104

0.87km
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Piotrkowska 99

0.94km