Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Jaki urzędy znajdują się w okolicy?

Urząd adres odległość
Sąd Apelacyjny w Łodzi

Pl. Gen. Henryka Dąbrowskiego 5

0.36km
Sąd Okręgowy w Łodzi

Pl. Gen. Henryka Dąbrowskiego 5

0.36km
Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście

Dowborczyków 9/11

0.91km
Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Łodzi

Nawrot 85

0.95km
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Północna 39

0.97km
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Traugutta 25

0.98km
Środkowo - Zachodni OT w Łodzi

gen. Romualda Traugutta 25

0.98km
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Traugutta 25

0.98km
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego-Wschodniego

Narutowicza 7/9

1.05km
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Łodzi

Nowa 38

1.12km
Starostwo Powiatowe Łódź

ul. Sienkiewicza 3

1.15km
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Sienkiewicza 3

1.15km