Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Łodzi

Jaki urzędy znajdują się w okolicy?

Urząd adres odległość
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

Wodna 40

0.30km
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Łodzi

Nowa 38

0.30km
Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Dowborczyków 30/34

0.62km
Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście

Dowborczyków 9/11

0.64km
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Fabryczna 25

0.77km
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiat miejski Łódź

Kilińskiego 102/102a

0.79km
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Prezydenta Gabriela Narutowicza 75

0.95km
Sąd Apelacyjny w Łodzi

Pl. Gen. Henryka Dąbrowskiego 5

1.07km
Sąd Okręgowy w Łodzi

Pl. Gen. Henryka Dąbrowskiego 5

1.07km
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Traugutta 25

1.21km
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Traugutta 25

1.21km
Środkowo - Zachodni OT w Łodzi

gen. Romualda Traugutta 25

1.21km