Delegatura Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Zamościu