Wyprawka 300 plus

1 lipca rusza nabór wniosków na wyprawkę 300+

Program „Dobry Start” przewiduje wsparcie każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny kwotą 300zł na skompletowanie wyprawki szkolnej. Szacuje się, że skorzysta z niego 4,6 mln uczących się osób. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu. Przysługuje raz w roku.

 

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Wnioski w ramach rządowego programu „Dobry Start” można składać od 1 lipca online, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w formie papierowej. Rejestracja internetowa odbywa się przez system Empatia http://empatia.mrpips.gov.pl/, stronę internetową ZUS lub konto bankowe. W przypadku dwóch pierwszych wymagany jest profil zaufany. Wnioski w formie papierowej można składać w placówkach MOPS i innych wyznaczonych przez samorząd jednostkach organizacyjnych. Warto złożyć wniosek wcześniej, gdyż te złożone w lipcu i sierpniu obejmuje gwarancja wypłacenia wyprawki do końca września. Na rozpatrzenie wniosków złożonych we wrześniu i w listopadzie, samorząd ma dwa miesiące. Nieprzekraczalnym terminem składania wniosków jest 30 listopad, te złożone później nie będą rozpatrywane.

 

Dla kogo wyprawka 300 plus?

Świadczenie „Dobry Start” obejmuje uczniów wieku od 6 do 20 lat, a w przypadku osób niepełnosprawnych do lat 24. W programie nie biorą udziału dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówki” i przedszkola. Świadczenie nie przysługuje uczniom szkół policealnych, uczniom szkół dla dorosłych i studentom. Nie obejmuje też uczniów placówek, które zapewniają utrzymanie i wyposażenie np. szkoły wojskowe, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku programu 500+ wnioski mogą składać rodzice, opiekunowie, opiekunowie prawni, a w szczególnych przypadkach pełnoletni uczniowie. W sytuacji opieki naprzemiennej świadczenie może być podzielone. Jeśli dzieci pozostają w pieczy zastępczej, wówczas wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło wojewódzkie infolinie, które udzielają informacji o programie „Dobry Start”.

 

Aktualizacja danych
Ocena
Średnia: 2.6 (5 głosów)

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone

Urzędy w okolicy

Urząd adres odległość
Agencja Rezerw Materiałowych

Grzybowska 45

0.00km
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Karolkowa 30

0.00km
Beskidzka Izba Lekarska

Zygmunta Krasińskiego 28

0.00km
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Zygmunta Krasińskiego 28

0.00km
Bialskopodlaska Izba Gospodarcza

Warszawska 12c

0.00km
Bydgoska Izba Lekarska

Powstańców Warszawy 11

0.00km
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Adolfa Pawińskiego 5A

0.00km
Dolnośląska Izba Gospodarcza

Świdnicka 39

0.00km
Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu

Ul. Kazimierza Wielkiego 45

0.00km
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Odrzańska 22

0.00km
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

Powstańców Śląskich 50

0.00km
Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu

Żmigrodzka 141

0.00km