Złóż wniosek o 500 plus  na nowy okres świadczeniowy

O miesiąc wcześniej niż w zeszłym roku można złożyć wniosek o 500+, ma to związek z ujednoliceniem terminów składania wniosków  o różne formy wsparcia. Od 2018 roku termin  rozpoczęcia składania wniosków 500+ on-line został wyznaczony na 1 lipca, a drogą tradycyjną w formie papierowej na 1 sierpnia. MRPiPS przypomina, że złożone prawidłowo oświadczenie gwarantuje ciągłość otrzymywania świadczenia.

Nowy wniosek muszą złożyć rodziny, które chcą kontynuować otrzymywanie 500+, a także te, które chcą przyłączyć się do programu „Rodzina 500+”. Im wcześniej zostanie złożony wniosek, tym szybciej wypłacone będzie świadczenie. Wnioski on-line należy składać za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia, portalu PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną. Na Emp@tia udostępniono przyjazne kreatory wypełniania wniosków o wszystkie świadczenia dla rodzin. Jeżeli właśnie z jego pośrednictwa zdecydujemy się skorzystać, wówczas cała korespondencja z gminą będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że warunki przyznawania 500+ pozostają bez zmian. Jeden okres świadczeniowy trwa od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku, dlatego trzeba ponawiać składanie  wniosku. Wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.