Delegatura Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego II w Warszawie