Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Jaki urzędy znajdują się w okolicy?

Urząd adres odległość
Centrala KRUS

al. Niepodległości 190

0.04km
Biblioteka Narodowa

al. Niepodległości 213

0.36km
Krajowa Rada Sądownictwa

Rakowiecka 30

0.53km
Główny Urząd Statystyczny

Al. Niepodległości 208

0.57km
Urząd Dzielnicy Mokotów

Rakowiecka

0.60km
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ul. Rakowiecka 2D

0.62km
Władza Wdrażająca Programy Europejskie

RAKOWIECKA 2A

0.62km
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Stefana Batorego 5

0.64km
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2a

0.73km
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Jednostka Certyfikująca Wyroby

Rakowiecka 32

0.77km
Instytut Techniki Budowlanej. Zakład Certyfikacji

Filtrowa 1

0.81km
Ministerstwo Obrony Narodowej

Al. Niepodległości 218

0.91km