Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jaki urzędy znajdują się w okolicy?