USC - Czym zajmuje się ten urząd?

Urząd Stanu Cywilnego to urząd, który obejmuje swoim zakresem działań następujące kwestie:

 • sporządza dokumenty stanu cywilnego: akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu,
 • prowadzi księgi stanu cywilnego, archiwa
 • zajmuje się transkrypcją, odtwarzanie, czy też ustalaniem treści zagranicznych dokumentów (aktów) stanu cywilnego,
 • wydaje odpisy i zaświadczenia z aktów stanu cywilnego,
 • prowadzi sprawy związane ze zmianą imienia, czy też nazwiska,
 • zajmuje się tematami obecnymi przy zawieraniu ślubu cywilnego, konkordatowego,
 • przyjmuje oświadczenia woli zawarcia małżeństwa, wyboru nazwiska małżonków i ich dzieci,
 • przyjmuje wnioski o powrót do do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • podejmuje decyzję, czy zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
 • wydaje zaświadczenie dające możliwość zawarcia małżeństwa za granicą,
 • urząd przyjmuje oświadczenia o uznaniu ojcostwa, zmiana imienia dziecka, nadaniu nazwiska dziecku,
 • przyjmuje oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do wcześniejszego nazwiska
 • nanosi zmiany, poprawki na aktach stanu cywilnego po decyzjach sądowych i administracyjnych,
 • prowadzi korespondencję z zagranicznymi urzędami zajmującymi się sprawami stanu cywilnego,
 • organizuje jubileusze tzw. Długoletniego Pożycia Małżeńskiego.