Upoważnienie do rejestracji pojazdu

Kiedy potrzebne jest upoważnienie

W sytuacji, gdy właściciel pojazdu nie może stawić się osobiście w urzędzie komunikacji, rejestracji pojazdu może dokonać przez osobę upoważnioną. Pełnomocnikiem właściciela pojazdu może być osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo jest również potrzebne w sytuacji, gdy pojazd stanowi współwłasność, a nie wszyscy współwłaściciele mogą być przy jego rejestracji osobiście. Wówczas pozostali współwłaściciele mogą udzielić pełnomocnictwa jednemu z właścicieli.

Forma upoważnienia

Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej. Powinno ono zawierać imię i nazwisko mocodawcy, jego adres, serię nr dowodu osobistego oraz PESEL. Należy je opatrzyć datą oraz podać dane osoby upoważnianej (imię i nazwisko, serię oraz nr dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa). Zawrzeć w nim również należy dane pojazdu (marka, model, numer nadwozia, nr VIN itp.). A także napisać czego upoważnienie dotyczy. Właściwe formularze pełnomocnictwa można z reguły pobrać ze strony urzędu komunikacji.

Opłaty za udzielenie pełnomocnictwa

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Zwolnienie z opłaty przysługuje w sytuacji, gdy pełnomocnikiem są bliscy krewni np. rodzeństwo, współmałżonek, wnuk, dziadkowie. Poprawnie udzielone pełnomocnictwo będzie ważne również przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego przez tego samego pełnomocnika.

Rejestracji auta nie musi dokonywać osobiście właściciel pojazdu. Całej procedury może dokonać w jego imieniu osoba, która będzie posiadała pełnomocnictwo. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, a koszt załatwienia rejestracji auta przez pełnomocnika wiąże się z opłatą 17 zł.Jeśli pełnomocnictwo posiada - np. rodzeństwo lub małżonek, nie ponosi się opłaty.

Aktualizacja danych
Ocena
Średnia: 3.5 (2 głosów)

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone

Urzędy w okolicy

Urząd adres odległość
Agencja Rezerw Materiałowych

Grzybowska 45

0.00km
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Karolkowa 30

0.00km
Beskidzka Izba Lekarska

Zygmunta Krasińskiego 28

0.00km
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Zygmunta Krasińskiego 28

0.00km
Bialskopodlaska Izba Gospodarcza

Warszawska 12c

0.00km
Bydgoska Izba Lekarska

Powstańców Warszawy 11

0.00km
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Adolfa Pawińskiego 5A

0.00km
Dolnośląska Izba Gospodarcza

Świdnicka 39

0.00km
Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu

Ul. Kazimierza Wielkiego 45

0.00km
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Odrzańska 22

0.00km
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

Powstańców Śląskich 50

0.00km
Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu

Żmigrodzka 141

0.00km