Zarejestruj dziecko w kilka minut przez Internet 

Coraz więcej rodziców korzysta z możliwości rejestracji urodzenia dziecka przez Internet. Od 1 czerwca zarejestrowano tą drogą już 10% noworodków. Do rejestracji konieczne jest założenie profilu zaufanego (eGo), który jest niezbędny do zweryfikowania tożsamości osoby dokonującej rejestracji. Zamiast wizyty w urzędzie, wystarczy poświęcić kilka minut i wypełnić internetowy formularz za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl.

Rejestracja dziecka przez Internet


Dziecko należy zarejestrować w przeciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Kartę tę wystawia upoważniona osoba (lekarz, położna, która odebrała poród) i przesyła do USC w ciągu 3 dni. Rejestracji internetowej może dokonać mama lub tata. W formularzu rejestracyjnym trzeba wpisać swoje dane i dane drugiego rodzica oraz nazwę szpitala, w którym pociecha przyszła na świat, a także wybrane dla dziecka imię. Potrzebny będzie również nr aktu małżeństwa lub aktu urodzenia w przypadku, gdy rodzice nie są w związku małżeńskim. Następnie należy podać adres, pod którym ma być zameldowane dziecko. W kolejnym kroku  wybiera się sposób odbioru dokumentów. Mogą być one dostarczone przez skrzynkę ePUAP, pocztą albo odebrane osobiście. Na końcu składa się podpis przy użyciu profilu zaufanego. 

Zależnie od wybranej opcji odbioru dokumentów, akt urodzenia zostanie przesłany w wersji papierowej, lub elektronicznej. Wraz z nim przesłany zostanie nr PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu. Osoby, które wolą tradycyjną formę rejestracji nadal mogą po prostu udać w się w tym celu do Urzędu Stanu Cywilnego.

Źródło: materiały Ministerstwa Cyfryzacji