Płaca minimalna 2019

Płaca minimalna wzrośnie

Płaca minimalna w 2019 roku wzrośnie prawdopodobnie o 120 zł i wynosić będzie 2220 zł.  Nowa minimalna stawka godzinowa została oszacowana na 14,5 zł. Ponad 1,5 miliona osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie zyska na tej zmianie. Dla 2,3 miliona firm będzie to natomiast oznaczało wzrost kosztów zatrudnienia. 

W aktualnym 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto, czyli około 1500 zł na rękę, a minimalna stawka godzinowa to 13,70 zł. Dane o planowanych na nowy rok stawkach pochodzą z projektu rozporządzenia rządu. Rada Ministrów ustalił wysokość wynagrodzenia, ponieważ nie doszło do porozumienia w ramach Rady Dialogu Społecznego, gdzie związki zawodowe postulowały większe podwyżki. Zgodnie z kodeksem pracy, który gwarantuje pensję minimalną, jej wysokość jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym RP do 15 września każdego roku.

Z wyliczeń Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wzrost płacy minimalnej nie przełoży się na większe bezrobocie. Od lipca 2015 stopa bezrobocia sukcesywnie spada. W związku z planowaną zmianą, większe będą za to wydatki skarbu państwa.