Mniejsze tablice rejestracyjne od 1 lipca 2018

Od 1 lipca 2018 roku można zamawiać pomniejszone tablice rejestracyjne, tzw. amerykańskie, które charakteryzują się wymiarami innymi niż standardowe i węższą czcionką.  Na tablicy rejestracyjnej zwyczajnej jednorzędowej będzie wytłoczony numer rejestracyjny barwy czarnej na białym tle, składający się z wyróżnika województwa i wyróżnika pojazdu. 

Właściciele pojazdów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych i z krajów azjatyckich np. Japonii,  mieli problem z dopasowaniem tablic rejestracyjnych do swoich aut, nowe prawo ma wyjść naprzeciw ich potrzebom. Szczególnie, że za używanie przerobionych we własnym zakresie tablic, grozi mandat w wysokości 100 zł

W przypadku wniosku o rejestrację dotyczącą pojazdu, dla którego mają być wdane tablice o zmniejszonych wymiarach, właściciel pojazdu składa oświadczanie, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do montażu tablic.  Oświadczenie można złożyć na wniosku o rejestrację, również na jego odwrocie. 

Przepisy odnośnie zmniejszonych tablic rejestracyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. Rejestracji i oznaczania pojazdów, Dz.U. z 18 grudnia 2017 r., poz. 2355.