Mały ZUS. Od kiedy i dla kogo?

Przepisy umożliwiające skorzystanie z małego ZUS-u wejdą w życie z początkiem 2019 roku. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a których przychody średniomiesięczne w 2018 roku nie przekroczą 5250 zł, będą mogły płacić obniżone składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Wysokość składki

Składki będą obniżone proporcjonalnie do dochodu. Sam sposób obliczania składki jest dość zawiły. Dolne ograniczenie jest równe obecnemu preferencyjnemu ZUS-owi i zostało ustalone na poziomie 200 zł. Nie podlegają obniżeniu składki zdrowotne, dlatego trzeba doliczyć obowiązkowo 319, 94 zł z tego tytułu. Przedsiębiorca będzie płacił kwotę około 520 zł miesięcznie do momentu osiągnięcia przeciętnego przychodu w kwocie koło 1240 zł. Następnie składka będzie rosła o 16 groszy na każdy 1 zł przychodu. Obecnie osoba prowadząca działalność gospodarczą i uzyskująca przychody w kwocie minimalnego wynagrodzenia, odprowadza do ZUS 1232 zł miesięcznie. Nowe przepisy umożliwiają obniżenie składki do niecałych 660 zł. Najniższe stawki będzie można płacić przez 3 lata.

 

Zasięg projektu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii szacuje, że z małego ZUS-u skorzysta około 200 tys. działających przedsiębiorców, a także wielu tych, którzy wyjdą z szarej strefy. Eksperci zwracają uwagę, że mały ZUS będzie miał niewielkie zastosowanie w handlu, gdzie po prostu zakup i sprzedaż towaru za wyższą kwotę spowoduje przekroczenie ustanowionego w ustawie limitu przychodów.