Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

Jaki urzędy znajdują się w okolicy?

Urząd adres odległość
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Lublinie

Droga Męczenników Majdanka 6

0.97km
Oddział Regionalny KRUS w Lublinie

Droga Męczenników Majdanka 12

1.03km
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Lublin

Szczerbowskiego 6

1.69km
Wschodni OT w Lublinie

Józefa Piłsudskiego 13

1.70km
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie

Al. Piłsudskiego 13

1.70km
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ryki

Strażacka 7

1.75km
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Lublin

Strażacka 7

1.75km
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie

Droga Męczenników Majdanka 50

1.81km
Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

Gabriela Narutowicza 56

1.83km
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Gabriela Narutowicza 73

1.85km
Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Lublinie

Witosa Wincentego Al. 1

2.12km
Urząd Miasta Lublin

Plac Króla Władysława Łokietka 1

2.17km