Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Lublinie

Adres urzędu

Witosa Wincentego Al. 1
20-315 Lublin
Polska

Sprawdź jak dojechać do urzędu.
Kontakt telefoniczny
Fax
81 5320778
REGON
017231686
Aktualizacja danych
Urząd na mapie
Aleja Wincentego Witosa, 20-315 Lublin PL, Polska
Inne urzędy w miejscowości

Jaki urzędy znajdują się w okolicy?

Urząd adres odległość
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie

Droga Męczenników Majdanka 50

0.63km
Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Nr 2 Lublin

Hutnicza 1a

0.97km
Oddział Regionalny KRUS w Lublinie

Droga Męczenników Majdanka 12

1.22km
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Lublinie

Droga Męczenników Majdanka 6

1.39km
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Lublin

Montażowa 16

1.56km
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

Mełgiewska 11c

1.92km
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Turystyczna 7a

2.11km
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

Nowy Świat 3

2.12km
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

Archidiakońska 4

2.70km
Lubelska Okręgowa Izba Architektów

Grodzka 3

2.76km
Urząd Miasta Lublin

Plac Króla Władysława Łokietka 1

2.84km
Miejski Ośrodek Rodzinie w Lublinie Filia Nr 1

Lubartowska 6-8

2.94km