Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiat miejski Lublin (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie)