Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

Jaki urzędy znajdują się w okolicy?

Urząd adres odległość
Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Łodzi

Nawrot 85

0.30km
Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Dowborczyków 30/34

0.43km
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Łodzi

Nowa 38

0.46km
Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście

Dowborczyków 9/11

0.64km
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Fabryczna 25

0.66km
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiat miejski Łódź

Kilińskiego 102/102a

0.69km
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi

Tylna 14

0.93km
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Ks. Tymienieckiego 22/24

1.02km
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8

1.12km
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Prezydenta Gabriela Narutowicza 75

1.20km
Komenda Miejska Policji w Łodzi

Sienkiewicza 28/30

1.22km
Środkowo - Zachodni OT w Łodzi

gen. Romualda Traugutta 25

1.25km