Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiat miejski Łódź

Jaki urzędy znajdują się w okolicy?

Urząd adres odległość
Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście

Dowborczyków 9/11

0.25km
Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Dowborczyków 30/34

0.32km
Komenda Miejska Policji w Łodzi

Sienkiewicza 28/30

0.57km
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8

0.61km
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Piotrkowska 135

0.67km
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Traugutta 25

0.67km
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Traugutta 25

0.67km
Środkowo - Zachodni OT w Łodzi

gen. Romualda Traugutta 25

0.67km
Urząd Wojewódzki Łódź

ul. Piotrkowska 104

0.68km
Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

0.68km
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

Wodna 40

0.69km
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Piotrkowska 99

0.71km