Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Łódź

Jaki urzędy znajdują się w okolicy?

Urząd adres odległość
Łódzki Urząd Skarbowy

Aleja Tadeusza Kościuszki 85

0.11km
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Al. Tadeusza Kościuszki 83

0.11km
ZUS I Oddział w Łodzi

Zamenhofa 2

0.29km
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Piotrkowska 135

0.32km
Łódzka Okręgowa Izba Architektów

Piotrkowska 165/169 po

0.37km
Sąd Rejonowy Dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Al. Tadeusza Kościuszki 107/109

0.41km
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8

0.48km
Kuratorium Oświaty w Łodzi

Al. Tadeusza Kościuszki 120A

0.49km
Urząd Wojewódzki Łódź

ul. Piotrkowska 104

0.52km
Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

0.52km
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Piotrkowska 99

0.58km
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Al. Kościuszki 123

0.61km