• ...

Instytut Przemysłu Skórzanego. Ośrodek Certyfikacji