Kraków

Urzędy, instytucje państwowe z Krakowa, powiat Kraków, małopolskie. Adresy, godziny otwarcia, telefony, lokalizacje na mapie. Oceń, skomentuj wizytę w urzędzie, podziel się opinią na temat wybranego urzędu w Krakowie.

Powiat
Kraków
Województwo
małopolskie
Urząd Adres urzędu
Delegatura Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

Nad Drwiną 16
30-741 Kraków
Polska

Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie

Władysława Łokietka 20
30-016 Kraków
Polska

Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Krakowie

Pocieszka 5
31-408 Kraków
Polska

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

Bratysławska 5
31-201 Kraków
Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Krakowie

Świętokrzyska 12
30-015 Kraków
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Kraków

ul. Lubelska 27
30-003 Kraków
Polska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiat miejski Kraków

Józefińska 14
30-529 Kraków
Polska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie krakowski

Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA 9 Kraków

Os. Teatralne 24
31-946 Kraków
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA 8 Kraków

Jerzmanowskiego 37
30-836 Kraków
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA 7 Kraków

Al. Słowackiego 46
30-018 Kraków
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA 6 Kraków

Dietla 64
31-054 Kraków
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA 5 Kraków

Praska 52
30-322 Kraków
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA 4 Kraków

Os. Szkolne 34
31-978 Kraków
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA 3 Kraków

Powstańców Wielkopolskich 3
30-553 Kraków
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA 2 Kraków

Radzikowskiego 37
31-318 Kraków
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA 1 Kraków

Rzeźnicza 2
31-540 Kraków
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Bezdomnym

Os. Teatralne 24
31-946 Kraków
Polska

Oddział Regionalny KRUS w Krakowie

Bratysławska 1 A
31-201 Kraków
Polska

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Mazowiecka 21
30-019 Kraków
Polska

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Wąwozowa 34
31-752 Kraków
Polska

Urząd Dozoru Technicznego oddział w Krakowie

Rydla Lucjana 50
30-087 Kraków
Polska

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie

Krupnicza 11
31-123 Kraków
Polska

Południowo - Wschodni OT w Krakowie

Juliusza Lea 114
30-133 Kraków
Polska

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Głowackiego 56
30-085 Kraków
Polska

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

Wiślana 3
31-007 Kraków
Polska

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Kanonicza 24
31-002 Kraków
Polska

Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych

Pl. Serkowskiego 10
30-512 Kraków
Polska

Odlewnicza Izba Gospodarcza

Zakopiańska 73
30-418 Kraków
Polska

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Mogilska 25
31-542 Kraków
Polska

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

św. Anny 9
31-008 Kraków
Polska

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji

Cementowa 8
31-983 Kraków
Polska

Instytut Odlewnictwa. Biuro Certyfikacji i Normalizacji

Zakopiańska 73
30-418 Kraków
Polska

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Zakład Certyfikacji

Wrocławska 37a
30-011 Kraków
Polska

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Certyfikacji

Lubicz 25A
31-503 Kraków
Polska

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

Kobierzyńska 98/68
30-382 Kraków
Polska

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
Polska

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

Al. Słowackiego 17 a
31-159 Kraków
Polska

Komenda Miejska Policji w Krakowie

Siemiradzkiego 24
31-137 Kraków
Polska

Politechnika Krakowska

WARSZAWSKA 24
31-155 Kraków
Polska

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

Lubicz 25
31-503 Kraków
Polska

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Czarnowiejska 80
30-054 Kraków
Polska

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

Plac Szczepański 5
31-011 Kraków
Polska

Krakowski Park Technologiczny

Al. Jana Pawła II 41 L
31-864 Kraków
Polska

Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

Wielicka 28A
30-552 Kraków
Polska

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

al. J. Słowackiego 20
30-037 Kraków
Polska

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Makuszyńskiego 9
31-752 Kraków
Polska

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

Łokietka 205
30-263 Kraków
Polska

Małopolska Okręgowa Izba Architektów

Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Polska

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Plac Na Stawach 3
30-107 Kraków
Polska

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Przy Rondzie 6
31-547 Kraków
Polska

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Rakowicka 10
31-511 Kraków
Polska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Prądnicka 76
31-202 Kraków
Polska

Oddział Okręgowy NBP w Krakowie

Basztowa
30-960 Kraków
Polska

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Kraków

Westerplatte 19
31-033 Kraków
Polska

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Kraków

Zarzecze 106
30-134 Kraków
Polska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie

Lublańska 11
31-410 Kraków
Polska

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie

Brodowicza 13
30-965 Kraków
Polska

ZUS Oddział w Krakowie

Pędzichów 27
31-080 Kraków
Polska

ZUS Inspektorat Kraków - Podgórze

Zakopiańska 62
30-450 Kraków
Polska

ZUS Inspektorat Kraków - Nowa Huta

Os. Teatralne 8
31-946 Kraków
Polska

ZUS Inspektorat Kraków - Krowodrza

Świętokrzyska 12
30-015 Kraków
Polska

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
Polska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Pl. Szczepański 5
31-011 Kraków
Polska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Kołowa 3
30-134 Kraków
Polska

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie

Św. Sebastiana 9
31-049 Kraków
Polska

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

Pl. Szczepański 5
31-011 Kraków
Polska

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie

Skawińska 31/3
31-066 Kraków
Polska

Urząd Statystyczny w Krakowie

Kazimierza Wyki 3
31-223 Kraków
Polska

Urząd Skarbowy Kraków - Śródmieście

US w Krakowie
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
Polska

Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto

US w Krakowie
ul. Grodzka 65
31-001 Kraków
Polska

Urząd Skarbowy Kraków - Prądnik

US w Krakowie
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
Polska

Urząd Skarbowy Kraków - Podgórze

US w Krakowie
ul. Wadowicka 10
30-415 Kraków
Polska

Urząd Skarbowy Kraków - Krowodrza

US w Krakowie
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
Polska

Urząd Skarbowy Kraków - Nowa Huta

US w Krakowie
Os. Bohaterów Września 80
31-621 Kraków
Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Basztowa 22
31-156 Kraków
Polska

Starostwo Powiatowe Kraków

Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
Polska

Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Przy Rondzie 7
30-965 Kraków
Polska

Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Podgórza

Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
Polska

Sąd Rejonowy Dla Krakowa Nowej Huty

Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
Polska

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Mogilska 17
31-542 Kraków
Polska

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków

US w Krakowie
ul. Rzemieślnicza 20
30-363 Kraków
Polska

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie

Stefana Batorego 17
31-135 Kraków
Polska

Okręgowa Izba Radców Prawnych Kraków

Płk. Francesco Nullo 8/4
31-543 Kraków
Polska

Okręgowa Izba Lekarska Kraków

Krupnicza 11 A
31-123 Kraków
Polska

Urząd Wojewódzki Kraków

ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
Polska

Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie

US Kraków
Os. Bohaterów Września 80
31-621 Kraków
Polska

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

Szlak 61
31-153 Kraków
Polska

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Basztowa 22
31-156 Kraków
Polska

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Mogilska 109
31-571 Kraków
Polska

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Wiślna 7
31-007 Kraków
Polska

Urząd Miasta Kraków

Pl. Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków
Polska

Drugi Urząd Skarbowy Kraków

US w Krakowie
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
Polska