Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Jaki urzędy znajdują się w okolicy?

Urząd adres odległość
Urząd Stanu Cywilnego Kielce

ul. Rynek 1

0.07km
Urząd Miasta Kielce

ul. Rynek 1

0.07km
Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów

Silniczna 15 lok. 4

0.07km
ZUS Oddział w Kielcach

Piotrkowska 27

0.18km
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Św. Leonarda 18/205

0.22km
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3

0.27km
Urząd Wojewódzki Kielce

Al. IX Wieków Kielc 3

0.27km
Kuratorium Oświaty w Kielcach

Al. Ix Wieków Kielc 3

0.27km
Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach

IX Wieków Kielc 3

0.27km
Starostwo Powiatowe Kielce

Al. IX Wieków Kielc 3

0.27km
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Al. Ix Wieków Kielc 3

0.27km
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Al. Ix Wieków Kielc 3

0.33km