Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach

Jaki urzędy znajdują się w okolicy?

Urząd adres odległość
Okręgowa Izba Radców Prawnych Kielce

Przecznica 6/4

0.22km
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach

Targowa 18

0.22km
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Kielcach

Kościuszki Tadeusza 33 b

0.44km
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4

0.46km
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Al. Ix Wieków Kielc 3

0.48km
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3

0.51km
Starostwo Powiatowe Kielce

Al. IX Wieków Kielc 3

0.51km
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Al. Ix Wieków Kielc 3

0.51km
Kuratorium Oświaty w Kielcach

Al. Ix Wieków Kielc 3

0.51km
Urząd Wojewódzki Kielce

Al. IX Wieków Kielc 3

0.51km
Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach

IX Wieków Kielc 3

0.51km
Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska

Stefana Okrzei 26/1

0.54km