Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów

Jaki urzędy znajdują się w okolicy?

Urząd adres odległość
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Kozia 3

0.07km
Urząd Miasta Kielce

ul. Rynek 1

0.14km
Urząd Stanu Cywilnego Kielce

ul. Rynek 1

0.14km
ZUS Oddział w Kielcach

Piotrkowska 27

0.17km
Starostwo Powiatowe Kielce

Al. IX Wieków Kielc 3

0.21km
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Al. Ix Wieków Kielc 3

0.21km
Kuratorium Oświaty w Kielcach

Al. Ix Wieków Kielc 3

0.21km
Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach

IX Wieków Kielc 3

0.21km
Urząd Wojewódzki Kielce

Al. IX Wieków Kielc 3

0.21km
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3

0.21km
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Al. Ix Wieków Kielc 3

0.26km
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Św. Leonarda 18/205

0.29km