Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Białymstoku